Lingwista dokumentuje zanikający język: powstanie Biblia po karaimsku

Dziś Karaimi nie dysponują wydaniem Biblii hebrajskiej, z którego mogliby korzystać podczas praktyk religijnych. Zmieni owo lingwista dr Michał Németh. Dotarł do przeszło setki rękopisów z przekładami fragmentów Biblii na język karaimski.
Strona 1 z 11