Hidżab sądu nie obraża. ETPC o okazywaniu religijności w sądach

Czy w sądzie można okazywać swoją religijność? Zastanawiał się nad tym ETPC w wyroku z 18 września 2018 r. w sprawie Lachiri przeciwko Belgii.
Strona 1 z 11